telefon 12 422 68 44 Kontakt Pn-Pt: 8-16
Koszyk 0

Kasy dla biur rachunkowych

Specjalna oferta - wyłącznie dla biur rachunkowych!


Poinformuj nas, o tym że potrzebujesz kasę do biura rachunkowego, a otrzymasz wyjątkową ofertę.

Zadzwoń już teraz i zapytaj o szczegóły oferty! Tel. 12 422 68 44 lub skorzystaj z formularza kontaktowego

 • Pełen pakiet usług w cenie:
  • Fiskalizacja
  • Programowanie nagłówka
  • Programowanie do 20 towarów
  • Programowanie stawek VAT
  • Szkolenie z zakresu obsługi
  • Dodatkowo specjalny pakiet dla biur rachunkowych
 • U nas dowiesz się jak możesz dodatkowo zarobić nabywając kasę fiskalną


Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014r w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

§4. Zwolnień z obowiązku ewidencjonowania , o których mowa w §2 i §3, nie stosuje się w przypadku:
2) świadczenia usług:
g) prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 28 załącznika do rozporządzenia,
h) doradztwa podatkowego,

§10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015r.

Ustawia z dnia 5 lipca 1996 o doradztwie podatkowym

Art. 2. 1. Czynności doradztwa podatkowego obejmują:
 1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
 2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
 4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 29.10.2008r. W sprawie polskiej Kwalifikacji wyrobów i Usług (PKWiU)


69.20.3 Usługi doradztwa podatkowego
69.20.31 Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla przedsiębiorstw
69.20.31.0 Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla przedsiębiorstw
69.20.32 Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla osób indywidualnych
69.20.32.0 Usługi doradztwa podatkowego i przygotowywania deklaracji podatkowych, dla osób indywidualnych
69.20.4 Usługi zarządzania masą upadłościową
69.20.40 Usługi zarządzania masą upadłościową
69.20.40.0 Usługi zarządzania masą upadłościową

Więcej informacji: tel. 12 422 68 44 lub napisz

Brak produktów spełniających kryteria