Koszyk 0

NIP nabywcy na paragonie od 1 stycznia 2020r.

1 września 2019 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Obowiązek umieszczania NIP-u nabywcy na paragonach, do których wystawiona będzie faktura VAT oraz konsekwencje nieprzestrzegania tego obowiązku regulują art. 106b ust. 5-6 tej ustawy. Ust. 7 wyklucza z tego obowiązku podatników świadczących usługi taksówek osobowych.
Art. 15 tej nowelizacji przesuwa wejście powyższego obowiązku na dzień 1 stycznia 2020 roku (cyt: przepisu "nie stosuje się w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej przed dniem 1 stycznia 2020 r.")