W związku z epidemią koronawirusa zachowujemy najwyższe środki ostrożności we współpracy.

Sklep oraz serwis są otwarte Pn- Pt: 8:00 do 15:00. Sklep internetowy działa bez zmian.

Wszystkie zgłoszenia konsultujemy telefonicznie i podejmujemy odpowiednie działania.


Wspieramy Wasz biznes w tym trudnym czasie.

tel. 515 319 691

012 422 68 44------------------------------------------------------------

Terminy wprowadzenia kas fiskalnych ONLINE od 1 stycznia 2021

Wiceminister finansów Jan Sarnowski: w restauracjach i hotelach kasy fiskalne online dopiero od 2021 r.

https://www.pb.pl/sarnowski-w-restauracjach-i-hotelach-kasy-fiskalne-online-dopiero-od-2021-r-988023


Poniższe terminy ulegną znianie

Podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektro-nicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie:

1) do dnia 31 grudnia 2019 r.
a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakłada-nia, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych;

2) do dnia 30 czerwca 2020 r.
a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastro-nomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

3) do dnia 31 grudnia 2020 r.
a) fryzjerskich,
b) kosmetycznych i kosmetologicznych,
c) budowlanych,
d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
e) prawniczych,
f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Styczeń 2023 r. - wszyscy dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych
Okres przejściowy kończy się z dniem 31 grudnia 2022 roku.
Od stycznia 2023 roku wszyscy pozostali przedsiębiorcy nie wymienieniu wśród wcześniejszych grup będą zobowiązane wymienić kasy.