Najnowsze zmiany w projekcie ustawy o VAT - terminy wprowadzenia kas fiskalnych on-line


19 grudnia 2017 roku została opublikowana następna wersja projektu ustawy o VAT oraz ustawy Prawo o miarach, w której zawarte są informacje odnośnie terminu wprowadzenia kas on-line

Pełna treść projektu

Najważniejsze zapisy w nowym projekcie dotyczące grup podatników zobowiązanych do stosowania kas online od następujących terminów:

od 1 stycznia 2019 r.

  • świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania) oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • dostawy benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych,


od 1 lipca 2019 r.

  • świadczenie usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,


od 1 stycznia 2020 r.

  • świadczenie usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu).