Do końca marca 2018 r. następne grupy podatników muszą mieć kasy fiskalnych

1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

Pełna treść Rozporządzenia

Pojawiły się nowe grupy, które utracą zwolnienia. Najważniejsze zapisy nowego Rozporządzenia to:

Do 31 marca 2018 r. muszą wprowadzić kasy fiskalne bez względu na wysokość osiąganego obrótu:
  • kantory (usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe,
  • usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
  • usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

  Zmiany w zakresie stosowania kas rejestrujących w kantorach.
  Publikacja: 2018.02.22 10:00
  http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty
  - Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianami w zakresie stosowania kas rejestrujących w kantorach.
  - Projektowane zmiany dotyczą zwolnienia podmiotów prowadzących działalność w zakresie wymiany walut z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących do końca 2018 roku.
  Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
  Zmiany dotyczą zwolnienia podmiotów prowadzących działalność w zakresie wymiany walut z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach rejestrujących do końca 2018 roku.
  W związku z tym branża nie będzie zobligowana do zakupu kas i rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży od 1 kwietnia 2018 r.
  Jest to reakcja na liczne postulaty podmiotów wykonujących działalność w tym zakresie, które wskazują na specyfikę prowadzenia tego rodzaju działalności i związane z tym problemy z ewidencjonowaniem sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących )