Do końca marca 2018 r. następne grupy podatników muszą mieć kasy fiskalnych

1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454).

Pełna treść Rozporządzenia

Pojawiły się nowe grupy, które utracą zwolnienia. Najważniejsze zapisy nowego Rozporządzenia to:

Do 31 marca 2018 r. muszą wprowadzić kasy fiskalne bez względu na wysokość osiąganego obrótu:
    • kantory (usługi w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe,
    • usługi związane z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,
    • usługi kulturalne i rozrywkowe - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,